Kurser og workshops i inspirerende og unikke omgivelser

Nu slår vi dørene op for vores ny istandsatte kursuslokale. Har I brug for en anderledes vinkel på jeres virksomheds udviklingsprocesser eller medarbejderudvikling? Så kom og prøv et af vores effektive workshop koncepter – eller tag kollegaerne med til en inspirerende dag, hvor I kan fordybe jer i det kreative univers. Her er rum for kreativ udfoldelse i meget smukke og unikke omgivelser.

Kursisfacilitet balkon 2 Kursuslokale 1 Kursuslokale 2 Udsigt fra balkon

Dagsmøder og workshops hos InnovArt

Vi har ideelle faciliteter til at afholde dagsmøder med foredrag og workshops for virksomhedsgrupper indtil 12 deltagere. InnovArt bor på et nedlagt landsted lidt nord for Præstø tæt ved Præstø Fjord. Vi kan byde på helt unikke naturomgivelser, som nabo til Bækkeskov, omgivet af det smukke, kuperede landskab, som egnen er så kendt for.

Vi afholder vores aktiviteter i stort lyst lokale som er ideel til kreativ udfoldelse. Der forefindes også alle nødvendige IT-installationer samt trådløs internetforbindelse. Fra mødesalen er der udsigt til Præstø Fjord og udgang til stor udsigtsbalkon. Her er plads til udfoldelse – også udendørs. Mulighed for at indtage frokosten på Fjordkroen, som ligger 500 meter nede ad vejen – direkte ved fjorden.

Vi inviterer til dagsmøder, fra kl. 9.00 – 15.30 – eller kortere – alt efter hvilken workshop eller aktivitet I vælger at gennemføre. Læs mere om vores forskellige workshop-koncepter her på siden – eller kontakt os for at drøfte andre muligheder ud fra jeres særlige ønsker.

InnovArt har aftaler med en række Sjællandske Konferencecentre, som giver mange muligheder for at afholde workshops og events for større deltagergrupper – eller hvor workshoppen skal indgå i en større konference sammenhæng.

Derfor er det unikt at arbejde med billeder

Jeg bruger den kunstneriske proces og visualisering, som en meget enkel og effektiv metode til at arbejde med teambuilding, værdier og mål – Det er et godt supplement eller alternativ til traditionelle udviklingsforløb. Der er ikke tale om en terapeutisk proces eller et forløb, der har et direkte fokus på problemløsning. Min filosofi er at skabe positive og energigivende processer gennem deltagernes kreative og personlige styrker og potentialer, for at afdække overraskende erkendelser, der er vanskelige at opnå eller se i hverdagen.  Kontakt InnovArt og hør om mine forskellige spændende og anderledes koncepter, og hvad der kunne være en god workshop for jer. Meget sker i den direkte dialog.  I nogle tilfælde vælger jeg at inddrage eksterne samarbejdspartnere.

Baggrunden for at arbejde med billeder
Billeder er ligesom kropssproget helt unikt til at skabe fælles forståelse og erkendelse mellem mennesker – en forståelse som aldrig bliver helt så præcis, som ved brug af det talte eller skrevne sprog. Ved ordet hest, vil dette give højst forskellige opfattelser i en gruppe mennesker – Ja faktisk lige så mange forskellige opfattelser, som der er mennesker, En person ser fx en frisk, lille sort pony, en anden en høj, flot hvid Lipizzaner, en tredje en rund og skikkelig fjordhest - opfattelser som rummer meget forskellige associationer.  Det er et vilkår i den menneskelige kommunikation, for vi møder alle med hver vores sæt erfaringer, oplevelser og baggrund - kort sagt vores referencer. Derfor vil der altid være en vanskelighed, når man i en gruppe arbejder professionelt med visioner, strategier og mål på det verbale eller skriftlige plan. Tænk for eksempel på formuleringen; ” Vi skal være blandt de bedste til kundeservice i vores branche” – Ordet kundeservice, som jo er det centrale i dette mål – hvad betyder det for den enkelte medarbejder? Kunsten er ikke at formulere et fint mål, som alle kan nikke bifaldende til. Kunsten er at kunne eksekvere. For at kunne dette behøver hver enkel medarbejder et præcist billede på, hvad han/ hun konkret skal gøre. Men det opnår man som regel ikke, og så fortsætter alle med at gøre som de plejer…Et hotel arbejdede i sin tid på at skabe billedet på kundeservice. Det som de endte op med, blev, at lave “pressefolder” i sengelinnedet – og bukke en snip på toiletrullen. Meget simpelt  - men kolossal virkningsfuldt  for gæsten. Nu er disse små billeder på service blevet en almindelig del af god service på de fleste hoteller.

En anden vanskelighed kan være udgangspunktet - En større afdeling fra en offentlig organisation havde også målet at arbejde med billeder på god service og kundebetjening. Under processen med billeder, afslørede der sig en meget overraskende erkendelse. De fleste medarbejdere havde  – især til deres egen overraskelse – et billede af kunden som “fjende”, en modstander, som man havde en ubevidst modvilje mod. Afdelingen drog hjem til virksomheden med en værdifuld indsigt i, hvorfor det hidtil havde været så vanskeligt at efterleve mål om god og venlig kundebetjening. Der var skabt det bedst mulige udgangspunkt for fælles fodslag. Denne oplevelse viser også, at der kan være skjulte kulturer i en organisation, som kan skabe “modstrømme” til forretningen.

Lyder det enkelt? Ja ikke, men sandheden ligger i det enkle.

Når man arbejder “unplugged” med billeder - når man tættere ind til kernen eller essensen. Samtidigt bliver eksekveringen enklere og langt mere operationel – og ikke mindst vigtigt målbar. I mine mange år som leder har jeg oplevet, at de fleste visioner og strategier bliver stående på det papir de er skrevet, uden nævneværdig effekt på det daglige arbejde – selv om alle havde den bedste vilje til at det skulle lykkes, og rent faktisk arbejdede hårdt på det.

Eksempler på mine workshops som alle tager udgangspunkt i en kunstnerisk proces:

Fortæl en ny historie – Om teamrolleprofiler – afdækker de eksisterende  roller i en gruppe og udfordrer til nye. Varighed 2,5 – 3 timer.

Skab billedet på jeres succes – Visualisering som frigør deltagernes kreative potentiale og “den tavse viden” i gruppen. Giver klarhed og fokus. Der arbejdes med at skabe billeder på konkrete mål. Varighed 3 timer.

Det perfekte team – Om teamrolleprofiler. Afdækker eksisterende roller og teamets kommunikation. Giver en erkendelse af det aktuelle udgangspunkt i teamet, og dets muligheder for udvikling. Varighed 3 timer.

Sådan er vi bedst – Team Building om en fælles opgave. Eksponerer teamets dynamik og afspejler deltagernes relationer, reaktionsmønster og de samarbejdsmæssige styrker og muligheder. Varighed 3 – 5 timer.

Farvernes psykologi – gennem arbejdet med billeder og farver gives der indsigt i personlige styrker og potentialer samt i den diversitet, som er grundlaget for at sammensætte velfungerende teams. Varighed 3- 5 timer

Kunst for sjov – Alle deltager i en fælles opgave. Er et forfriskende indspark eller pause i et forløb, hvor det sociale skal være i fokus. Der er et højt energi niveau. Også velegnet til meget store grupper. Der findes flere varianter af konceptet. Varighed 2- 3 timer.

En dag som kunstner – Lederudvikling. Mulighed for at lære nyt – Deltagerne opnår en fordybelse og frigørelse fra de daglige roller. Forløbet sætter helt andre og uvante kompetencer i spil. Mulighed for at sætte kreativ fokus på en aktuel udfordring. Varighed 4 timer, kan nemt strækkes til 6 timer.

Det siger virksomhederne:

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – en 3-timers workshop, “Sådan er vi bedst”

“Hej Anette Tak for et rigtig godt arrangementet i onsdags. Jeg har modtaget meget stor ros for arrangementet, så det er hermed givet videre. Det var helt sikkert seminarets højdepunkt, og selv de kollegaer, som vi troede ville være skeptiske, har udtrykt deres begejstring. Det blev især bemærket, at du med din baggrund, var i stand til at relaterer malearbejdet til de udfordringer, vi har omkring samarbejdet i hverdagen. Så tak for det”.